ТРАНСПОРТ

Транспортните услуги включват репатрация на покойници както в страната, така и от и до друга държава. Транспорт може да бъде извършен от/до дома, болницата, хосписа, старческия дом, гробищния парк, превоз на покойника от и към местоположение, различно от това, където е починал. Траурна агенция "ИНО" предлага посрещане и превоз на тленните останки, изпратени от цял свят до летище София и останалите летища в България. Разполагаме със специализиран транспорт.

Транспорт

  • извозване от дома
  • извозване от болница
  • извозване от хоспис
  • извозване от старчески дом
  • извозване от/за провинция
  • извозване до гробищния парк
  • репатрация на покойника
  • организиран транспорт за хора с автобус