КРЕМАЦИЯ

Какво предлагаме за кремация?

За извършване на кремация нашата агенция предлага всичко необходимо. Задължително избор на ковчег, избор на урна, урнова табелка, транспорт до крематориума, уреждане на документи за кремиране, уреждане на дата и час за кремиране, получаване на урната от крематориума и транспортирането й до мястото за извършване на погребението, погребване на самата урна.

Какво е Крематориум?

Крематориумът е специална сграда с пещ, използвана за кремация на покойници. В България съществува Крематориум само в София. Модерните крематориуми за високо-технологични пещи снабдени с няколко нива на защита и електронни компоненти. Цената на модерен крематориум може да достигне 3 милиона евро. В модерните крематориуми е изключено смесването на телата на различни покойници.

Къде има крематориум в България?

В София се намира единствения крематориум на балканския полуостров, изграден на територията на Централните софийски гробища. От 2003 година, крематориумът е изцяло реконструиран и обновен. Изградени са нови крематориални пещи, напълно автоматизирани. Целият процес по кремациите е изцяло в съответствие със стандартите на Европейския съюз.