ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ

Товаро-разтоварна дейност

При желание на клиентите и след поръчка, Траурна агенция "ИНО" извършва товаро-разтоварна дейност - пренасяне, товарене и разтоварване на покойника, осигуряваме за помощ необходимия брой допълнителни агенти за сваляне от етажи - един или няколко агента.